Njoftim: Stafi i catering-ks.com për momentin është duke i bërë regjistrimet e produkteve që ofrohen nga kompania, ashtu që klientët të kenë mundësinë e shikimit të tyre edhe përmes internetit. Për më shumë, na kontaktoni.

P07EN10017 – Furrë për 4 pica

Furrë për 4 pica
Dimensionet e brendshme 70x70x15cm
Dimensionet e jashtme: 99x92x38cm
Fuqia: 5.6kW

P07EN10021 – Furrë për 8 pica

Furrë për 8 pica
Dimensionet e brendshme: 70x70x15cm
Dimensionet e jashtme: 99x92x68cm
Fuqia: 11.20kW

P07EN10022 - Furrë për 12 pica

Furrë për 12 pica
Dimensionet e brendshme: 70x105x15 cm
Dimensionet e jashtme: 99x127x68 cm
Fuqia: 14.60 kW

P07EN10024 - Furrë për 18 pica

Furrë për 18 pica
Dimensionet e brendshme: 105x105x15 cm
Dimensionet e jashtme: 134x127x68 cm
Fuqia: 25.80 kW

P01IF03005 – Mikser i brumit

Pesha e brumit: 44 kg
Kapaciteti: 53 lt
Përzierja e brumit për orë: 170kg/h
Fuqia 1.5kW
Dimensionet: 53x86x72cm

P01IF03003 – Mikser i brumit

Pesha e brumit: 25 Kg
Kapaciteti: 33 lt
Përzierja e brumit për orë: 100kg/h
Fuqia 1.5kW
Dimensionet: 44x83x72 cm